Рівненська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №4

  • Збільшення розміру шрифта
  • Звичайний розмір шрифта
  • Зменшити розмір шрифта

Внутрішня система забезпечення якості освітньої діяльності. Механізм самооцінювання 2021-2022н.р.

e-mail Друк PDF

Внутрішня система забезпечення якості освітньої діяльності.

Механізм самооцінювання 2021-2022н.р .

Напрямок №3. «Система оцінювання здобувачів освіти»

Мета: Забезпечення справедливого та об’єктивного оцінювання результатів навчання учнів, а також професійної діяльності педагогічних працівників. Створення умов для реалізації індивідуальних освітніх траєкторій учнів. Визначення підходів до формування критеріїв оцінювання здобувачів освіти.

Механізм самооцінювання відображений у тексті Положення про внутрішню систему та у розділі плану розвитку діяльності закладу освіти на 2021-2022н.р. «Вдосконалення внутрішньої системи забезпечення якості освіти», де визначено алгоритм проведення моніторингу системи оцінювання здобувачів освіти . Алгоритм самооцінювання передбачає визначення процедур проведення різних видів оцінювання (формувального, поточного, тематичного, семестрового, річного, державної підсумкової атестації), що проводиться в закладі освіти.

Пріоритетом у діяльності педагогічного колективу є політика справедливого та об’єктивного оцінювання результатів навчання учнів; політика забезпечення компетентнісного підходу в оцінюванні результатів навчання учнів. Система оцінювання закладу освіти сприяє реалізації компетентнісного підходу до навчання.

Система та механізм забезпечення академічної доброчесності є важливим компонентом внутрішньої системи, який стосується усіх учасників освітнього процесу. Головним завданням оцінки якості освітньої діяльності є вирішення питання щодо недопущення порушень академічної доброчесності, запобігання академічної не доброчесності за допомогою встановлення певних правил в освітньому процесі, реагування на випадки порушення академічної доброчесності.

Критерії, правила і процедури оцінювання результатів навчання розробляють на основі визначених законодавством критеріїв оцінювання шляхом їх конкретизації відповідно до навчальних предметів, форм організації освітнього процесу, видів діяльності учнів. За компетентнісного підходу оцінюється не лише обсяг засвоєних знань сам по собі, а те, як ці знання використовуються для вирішення прикладних завдань.

Політика забезпечення якості освіти спрямовується на побудову прозорої та відкритої діяльності закладу, а також справедливого та об’єктивного оцінювання результатів навчання учнів.

В ході самооцінювання системи оцінювання результатів навчальної діяльності учнів пріоритетом у роботі педагогічних працівників має стати індивідуальний підхід, спрямований на особистісний розвиток кожного учня, формування необхідності самостійно поповнювати свої знання, творчо застосовувати їх, впровадженню формувального оцінювання, як технології самонавчання.

З метою самооцінювання визначено критерії та обрано індикатори  оцінювання з врахуванням особливостей організації освітнього процесу у 1-4 класах відповідно до вимог впровадження формувального оцінювання НУШ, а у 5-11 класах, відповідно до специфіки освітнього процесу з впровадженням технології «Три по 30 хвилин».

Визначено основні завдання та види моніторингу, методи обробки інформації та функції моніторингу (діагностична, оцінювальна, прогностична, управлінська).

Об’єктами моніторингу відповідних рівнів визначено:

- здобувачів освіти 1-4 класів;

- здобувачів освіти 5-11 класів;

- вчителів-предметників за показниками ПЯН;

- соціально-психологічну службу;

- батьківську громадськість;

- адміністрацію закладу.

Узагальнення результатів моніторингу будуть висвітлюватися на веб-сайті закладу в закладці меню «Внутрішня система оцінювання якості освіти».

Методами збору інформації упродовж навчального року будуть:

- опитування учасників освітнього процесу;

- спостереження;

- вивчення документації.

Внутрішні моніторинги будуть проводитися для відстеження результатів навчання учнів, якості викладання навчальних предметів, ефективності управлінських процесів.

 

 

Меню сайта

Кто на сайте

На даний момент 5 гостей на сайті
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер