Рівненська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №4

  • Збільшення розміру шрифта
  • Звичайний розмір шрифта
  • Зменшити розмір шрифта
Освітня політика навчального закладу

Освітня політика навчального закладу

e-mail Друк PDF

Освітня політика закладу

Закон України «Про освіту» визначає якість освіти як відповідність результатів навчання вимогам, встановленим законодавством, відповідним стандартам освіти, а якість освітньої діяльності – як рівень організації, забезпечення та реалізації освітнього процесу, що забезпечує здобуття особами якості освіти та відповідає вимогам, встановленим законодавством про надання освітніх послуг (пункти 29, 30 частини І статті 1 )


 

Головною метою освітньої діяльності закладу середньої освіти є всебічний розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства. Якість освітнього процесу є невід'ємною складовою якості освіти, яка залежить від якості освітнього середовища, включає якісні кількісні характеристики освітнього процесу, якість професійної компетентності педагогів, якість організаційно - управлінської компетентності.

Система освітньої діяльності закладу є динамічною, а тому відповідно до Закону України «Про освіту» (частини 3 ст.41) визначається  освітня діяльність, яка здійснюється  на засадах людино та дитиноцентризму.

Політика забезпечення академічної доброчесності  є частиною системи управління. Дієвими є заходи з попередження порушень академічної доброчесності у 1- 4 класах.

Заклад має розроблене Положення про академічну доброчесність.  У закладі здійснюється профілактика та моніторинг дотримання академічної доброчесності учасниками освітнього процесу.

Головним принципом освітньої політики закладу – є безумовне виконання Державного стандарту освіти.

Базовими принципами політики закладу є:

- формування змісту освіти та оцінювання результатів на основі державних стандартів;

- орієнтація на потреби споживачів освітніх послуг;

- демократичність та публічність формування освітньої політики;

- відкритість критеріїв та процедур оцінювання (обґрунтування  оприлюднення та пояснення об'єктивності оцінювання процедур);

- гарантованість надання якісних освітніх послуг усім здобувачам освіти відповідно до ст.3 Закону України «Про освіту».

Освітнє середовище закладу є безпечним, комфортним та мотивованим до навчання і педагогічної діяльності.

Освітня політика закладу спрямовується на створення освітнього середовища, яке є безпечним, комфортним та мотивувальним до навчання, а також вільного від будь-яких форм насильства.

Облаштування освітнього простору для забезпечення інклюзивної освіти з використанням спеціального обладнання та відповідно обладнаними навчальними приміщеннями для усіх осіб, залежно від індивідуальних потреб учнів за принципом розумного пристосування.

Пріоритетом під час вивчення шкільних навчальних предметів та курсів є формування здоров'язбережувальної компетентності.

Заклад освіти дбає про психологічну та фізичну безпеку учнів через налагодження міжособистісної взаємодії, партнерства та діалогу, прийняття і дотримання учасниками освітнього процесу норм безпечного середовища, відповідно до розробленого кодексу безпеки школи.

У закладі освіти розроблено чіткі і зрозумілі правила поведінки учнів класу, школи. Дієвою є політика формування просоціальної поведінки. Розроблений та діє Поведінковий контракт для учнів 3- 9 класів. Педагогічні працівники відповідно до дій за алгоритмом проводять заходи виховного впливу з питання протидії та запобігання булінгу в освітньому процесі.

Політика контролю поведінки у школі для учнів (5-11 кл.)

Основну відповідальність за якість освітнього процесу несе заклад освіти.

Відкритість та прозорість забезпечується у відкритому доступі до інформації про процеси, що відбуваються у закладі освіти, якість освітньої діяльності та якість результатів освітньої діяльності на веб-сайті.

Освітня політика закладу базується на довірі між усіма зацікавленими сторонами (адміністрацією, педагогічними працівниками, батьками, учнями). Академічна діяльність закладу регулюється Угодою про створення нового освітнього середовища.

Освітня політика закладу реалізується на умовах інформаційної відкритості та комунікації з учасниками освітнього процесу і громадою, яка забезпечує безумовне виконання вимог ст.30 Закону України «Про освіту».

У 2019-2020 н.р. освітня політика закладу спрямована на розбудову внутрішньої системи забезпечення якості освітньої діяльності за напрямком освітнє середовище.

Останнє оновлення на Вівторок, 05 листопада 2019, 09:05
 


Меню сайта

Кто на сайте

На даний момент 10 гостей на сайті
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер