Рівненська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №4

  • Збільшення розміру шрифта
  • Звичайний розмір шрифта
  • Зменшити розмір шрифта
Самоврядування

Учнівське самоврядування

e-mail Друк PDF


УЧНІВСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ — ЦЕ ПРЕДСТАВНИЦЬКИЙ ОРГАН, ЯКИЙ ЗАХИЩАЄ ПРАВА ТА ІНТЕРЕСИ УЧНІВ, ЗДІЙСНЮЄ КОНТРОЛЬ НАД ВИКОНАННЯМ ОБОВ'ЯЗКІВ УЧНЯМИ, Є ОРГАНІЗАТОРОМ ТА СПІВУЧАСНИКОМ ШКІЛЬНОГО ЖИТТЯ.

Самоврядування – один із головних принципів діяльності учнівської спільноти. Суть його полягає у реальній участі дітей в управлінні класу та школи. Досвід багатьох років доказує, що саме учнівське самоврядування – це не лише самостійне вирішення різноманітних питань, а й самостійне виконання, проведення, планування різноманітних заходів, відповідальність за яких несуть самі лідери – учні. Суттєвими рисами, якими наділені справжні лідери є: гнучкість, активність, ініціатива, дисципліна, добровільність, креативність, вихованість. Наш час потребує лідерів нової формації, людей компетентних, відповідальних, здатних мислити неординарно, генерувати нові ідеї та приймати нестандартні рішення. Ось чому головне завдання школи – знайти і підтримати учнівську молодь, чия життєва позиція спрямована на активну участь у громадському житті.

Мета учнівського самоврядування:

♦ Виховання активної життєвої позиції та лідерських якостей;
♦ Створення сприятливих умов для громадської діяльності;
♦ Формування активної громадянської позиції;
♦ Створення умов для реалізації школярами своїх інтересів і здібностей;
♦ Формування вміння планувати, обирати головні напрямки в роботі, правильно розподіляти обов'язки;
♦ Формування вміння реалізовувати контроль і перевірку виконання обов'язків.

Діяльність учнівського самоврядування базується на принципах:

♦ Добровільності та рівноправності;
♦ Конструктивної взаємодії;
♦ Пошуку згоди та компромісу за будь-яких обставин;
♦ Демократичного обговорення рішень;
♦ Поваги до інтересів і думки кожного;
♦ Підтримки ініціатив;
♦ Особистої відповідальності за виконання прийнятих рішень;
♦ Самоорганізації.

Діяльність учнівського самоврядування спрямована на:

♦ Організацію позакласної та виховної роботи;
♦ Розвиток ініціативності;
♦ Розвиток творчої діяльності учнів;
♦ Реалізацію прав і обов'язків школярів.


Положення
про учнівське самоврядування

ЗОШ №4 м. Рівного


- Учнівське самоврядування є організацією, що складається з учнів, створена учнями і для учнів;
- Учнівське самоврядування - добровільне об'єднання учнів школи;
- Основними завданнями учнівського самоврядування в школі є:

• Забезпечення і захист прав та інтересів учнів;
• 3абезпечення виконання учнями своїх обов'язків;
• Сприяння навчальній та творчій діяльності учнів;
• Сприяння у створенні необхідних умов навчання і виховання.
- Актив учнівського самоврядування обирається серед учнів школи шляхом відкритого голосування учнівських колективів  5-11 класів строком на 1 рік.
- Представником учнівського самоврядування може бути учень, що досяг віку 10 років та є активним учасником шкільних справ.
- Чергові вибори активу учнівського самоврядування  відбуваються щорічно в другий тиждень вересня.
- Загальні збори активу учнівського самоврядування проходять один раз на семестр. Також самоврядування може збирати позачергово для вирішення поточних питань.
- Представники учнівського самоврядування мають право вільного висловлювання.
- Актив учнівське самоврядування школи обирає президента, затверджує перелік членів комісій та обирає голів комісій.
-  Участь у роботі учнівського самоврядування  його представники беруть у вільний від навчання час.
- Учнівське самоврядування відповідає структурі.


Права та обов'язки представників  учнівського  самоврядування

Представники учнівського самоврядування мають право:

• приймати   участь   в   управлінні   школи   шляхом   участі представників учнівського самоврядування  у   засіданнях педагогічної ради школи;

• узагальнювати аналізувати зауваження та пропозиції учнів відносно організації  навчального процесу  та інших питань життєдіяльності школи і звертатися до адміністрації з пропозиціями
щодо їх вирішення та сприяти реалізації прийнятих рішень;

• виступати з пропозиціями та брати особисту участь у комісіях ,створених адміністрацією для контролю за якістю навчального процесу.

Представники учнівського самоврядування зобов'язані:

• представляти та захищати інтереси учнів;
• сприяти всебічному розвитку школи;

• виконувати покладені на них завдання та обов'язки, передбачені цим положенням;

• бути патріотом своєї справи та своєю діяльністю давати позитивний приклад іншим учням школи.

Дострокове припинення повноважень представника учнівського самоврядування школи
відбувається у випадках:

• відрахування зі школи;

• за власним бажанням;

• відкликання виборцями


Положення про Президента УС

​- Президент є головою учнівського самоврядування від його імені.

- Президент УС обирається учнями 5-11 класів строком на 2 роки.

- Президентом УС може бути учень школи, який досяг віку 13-ти років, є активним учасником шкільних справ, має добрі оцінки з шкільних предметів.
- Президент школи:

• виносить на розгляд учнівського самоврядування питання, що турбують учнів;

• має право ініціювати зміни, що покращать навчання та дозвілля учнів;

• має право брати участь у роботі педагогічних рад;

• координує діяльність комісій учнівського самоврядування;

• не має права передавати свої повноваження іншим особам.

- Повноваження Президента школи припиняються у разі:

• відставки;

• закінчення школи;

•  усунення з поста в порядку імпічменту;

- Президент може бути усунений в порядку імпічменту. Питання про усунення
Президента УС з поста ініціюється більшістю (50%+1). Рішення про усунення. Президента УС з поста в порядку імпічменту приймається учнівським самоврядуванням школи не менш як 3\4 від складу самоврядування.

Повноваження Президента УС

  • планує і веде (чи призначає ведучих) засідання активу учнівського самоврядування та його комісій
  • розподіляє завдання між головами комісій;
  • співпрацює з педагогічним колективом школи;
  • виконує функцію зв'язку між учнями та адміністрацією школи;

    Президент УС, учень 8-А класу Мельничук Вадим


Учнівське самоврядування ЗОШ № 4 складається з 5 комісій:

• Комісія внутрішніх справ;

• Інформаційна комісія;

• Комісія охорони здоров’я та спорту;

• Культурно-масова комісія;

• Комісія корисних справ

Повноваження Голів комісій

- керують роботою окремих комісій;

-   збирають ідеї учнів стосовно роботи самоврядування і представляють їх для розгляду на президентом;

- звітують про проведену роботу в кінці кожного семестру на засіданні учнівського самоврядування.

 

Обов’язки культурно-масової комісії:

• керує проведенням культурно-масових справ;

• організовує шкільні свята , класні вечори, дискотеки, свята народного та шкільного календаря;

• розподіляє між класами та учнями доручення по підготовці всіх заходів.

 

Обов’язки комісії внутрішніх справ:

• виховує в учнів бережливе ставлення до збереження шкільного майна;
• організовує рейди по перевірці збереження шкільного майна, підручників, сан стану (кабінетів, коридорів, подвір’я);
• проводить захист прав та інтересів учнів;

• діє на благо навчального закладу, піклується про честь і авторитет установи.

 

Обов’язки комісії охорони здоров’я та спорту:

• організовує заходи спрямовані на формування навичок, здорового способу життя;
• організовує і проводить спортивно-масову роботу, оперативні змагання, свята, дні здоров’я;
• залучає учнів до участі в роботі спортивних секцій.

 

Обов’язки інформаційна комісії:

•  оформлює інформаційні стенди;
• проводить інформування про шкільні заходи;
• організовує проведення тематичних  інфохвилинок та опитувань.

Обов’язки комісії корисних справ:

• залучає учнів до навчання у гуртках;

• надає допомогу по роботі з молодшими школярами;
• організовує розваги для учнів 1-4 класів;
• організовує проведення благодійних акцій.

 

Список членів учнівського самоврядування на 2021 - 2022 н.р.:

Мельничук Вадим - 9-А      - голова

Хильчук Марія        - 7-Б      - заступник

5-А

Конончук Ольга
Шіноуда Карім
5-Б
Довгань Артем
Федорчук Костянтин
6-А
Михайлов Ілля
Рибак Марія
6-Б
Бєлошейкін Матвій
Якушевська Софія
7-А
Єршова Анна
Ткачук Яна
7-Б
Гуменюк Владислав
Кравчук Христина
Онищук Яна
8-А
Дзіговська Іванна
Яковчук Анастасія
9-А
Вільчинська Анастасія
9-Б
Антонюк Олексій
Варвара Богдан
10-А
Гордійчук Віталіна
Ткачук Анна
11-А
Войтович Софія
Ношкалюк Богдана
Полюхович Андріана

 

Положення про Старостат:

Старости всіх класів:

• займаються організаційною роботою та надають посильну допомогу класним керівникам і адміністрації школи;
• звітують про результати навчально-виховної роботи на виховних годинах, засіданнях старостату та активу учнівського самоврядування школи;
• є безпосереднім зв’язковим між педагогом-організатором,  Президентом УС, колективом класу та класним керівником (доводить до їх відома плани, завдання, рішення активу самоврядування, комісій самоврядування);
• складає графік чергувань у класі та здійснює контроль за чергуванням.

Список членів старостату на 2021 - 2022 н.р.:

5-А клас

Телиця Вікторія

Познацаніна Ніколь

Гопанчук Анна

5-Б

Мосійчук Марк

Нимеришина Богдана

6-А

Демчук Валерія

Корнійчук Анастасія

6-Б

Каращук Артем

Однобурцева Світлана

7-А

Полегаєв Олександр

Демченко Денис

7-Б

Хильчук Марія

Бицюк Ілля

8-А

Ткачук Владислав

Сабанюк Анастасія

9-А

Лежняк Софія

Мацеплюк Владислав

9-Б

Авдєєва Анна

Грицюк Андрій

10-А

Яцюк Анна

Марчук Віталій

11-А

Ношкалюк Богдана

Войтович Софія

Полюхович Андріана
Останнє оновлення на Понеділок, 07 лютого 2022, 17:57