Стратегія розвитку закладу освіти

Неділя, 12 січня 2020, 16:16 адміністратор
Друк

Стратегія розвитку

закладу освіти ЗОШ №4 Рівненської міської ради

на 2019-2022 роки

І.  Загальні положення.

Реформування освіти в Україні передбачає оновлення системи організації педагогічного процесу в закладах освіти, підготовки та підвищення кваліфікації педагогічних працівників до реалізацій основ, що закладені нормативними документами.

Ситуація на ринку освітніх послуг не дає жодної можливості закладу освіти ухилятися від вирішення невідкладних завдань: як найкраще і най  якісніше  організувати освітній процес у закладі середньої освіти.

Координаційні зміни в усіх галузях суспільства, зокрема в системі освіти, у якій значне місце посідають педагогічні нововведення та інноваційні процеси, що потребують в умовах децентралізації набуття педагогічними колективами нових  професійних компетентностей.

За основу стратегічного розвитку освітнього закладу взято ідею «Інноваційність як цінність сучасного суспільства, освіти особистості».

 

Характерними рисами сучасного етапу розвитку цивілізацій є поява нових життєвих цінностей, змін характеру, соціальність, швидке впровадження інновацій у сфері сучасного буття. Це зумовлює формування готовності людини до постійних змін, до самоосвітнього розв'язання проблем, прийняття креативних рішень, тобто мова йде про реформування інноваційної особистості.

Як складова формули випускника школи, інноваційність виділяється в Концепції Нової Української Школи – особистість – інноватор - патріот.

Науковці визначають, що на принципах інноваційності та дитиноцентризму має будуватися вся освітня діяльність,  система відносин у суспільстві, ставлення дорослих до дітей.

Новизна ідеї запропонованої стратегії розвитку закладу освіти полягає в тому, що інноваційність тлумачиться як неперервний, інтегрований, синхронний процес якісних змін, переходу на нову якість закладу освіти, освітнього процесу, особистостей учня та вчителя, а також моделі управління. Інструментами розвитку інновацій в освітньому процесі обрано підхід до розвитку особистості компетентнісний підхід до розвитку особистості в контексті Нової Української Школи.

 

ІІ. Сучасний стан розвитку закладу освіти.

Реформування освітнього процесу в загальній середній освіті співзвучне висловлюванню «Від педагогіки знань до педагогіки компетентності».

На сучасному етапі розвиток закладу освіти спрямований на реалізацію провідних напрямів реформування освіти:

Останнє оновлення на Понеділок, 13 січня 2020, 08:12